Monthly Archives: November 2016

To stimulate with loan or not – valtio lainalla eteenpäin?

exchange-of-ideas of stimulating

The citizens also should have a simplified economic model to use: the quality of conservation would rise

Ministry of Finance has a software named KOOMA (coma) which calculates and evaluates economics. (DSGE, dynamic stochastic general equilibrium model).

In Finland we are thinking would it be reasonable to the state to take loan and distribute money to STIMULATE or vice verca. KOOMA says that to take loan and distribute it helps and stimulate for some years, but then comes the end and there are only loan to pay, true or not, there is criticism too.

But why the Ministry is using the model alone? It would be interesting to have a simplified model to everyone – the quality of economic conversation would rise.

In Finnish

Valtiovarainministeriöllä on käytössään ohjelmisto KOOMA, joka arvioi erilaisten toimenpiteiden vaikutusta talouteen. Helsingin Sanomat testautti, mitä tapahtuisi, jos valtio ottaisi lainaa ja jakaisi rahaa talouden vauhdittamiseksi ja työttömyyden vähentämiseksi.

KOOMA antoi tuloksen, että muutaman hyvän vuoden jälkeen tulisi juuri tuo kooma (kyllä hyytyminen smiley), talous pysähtyisi ja vain laina olisi jäljellä.

Miten käynee, tätä mallin käyttöä on kritisoitu, mutta on parempi, että  LASKETAAN ja arvioidaan – että on edes jotain kättä pidempää, eikä pelkästään poliittisia kannanottoja. Mallista pitäisi vain saada kansanpainos ainakin laskutaitoisille, jotta  kansa saisi testata itse ja arvioida.

Helsingin sanomat 20th of November, 2016, the main newspaper

The expenses of education/year/student – opetuskustannukset

Expenses of education: pre-primary to universities in Finland

EDUCATION TYPE billions EUR students EUR/student/year
Pre_primary_education, one-year 0,4 60 000 6 700
Basic education, 9 years 4,5 550 000 8 200
General upper secondary 3 years (lukio) 0,8 100 000 8 000
Vocational education 3 years 1,7 130 000 13 000
Universities of Applied Sciences (AMK) 0,9 140 000 6 500
University education and research 2,3 160 000 14 300
Other education, administration 0,8 100 000
Student financial aid 0,9
12,3 1 240 000

Total sum 1,2 billion EUR (1 200 MEUR) is 6 % of GDP (gross domestic product). All these expenses are funded by taxes – students get also (a little) financial aid to living.

Universities-Harvard-contacts

Universities in Finland are not so famous than Harvard etc. and not so expensive. One year in Harvard costs about 60 000 – 100 000 dollars. Maybe the main thing is not the quality of teaching (only), but the contacts you get, when you are studying. In Finland you can graduate easily only by passing the literary examinations.

Opetuskustannukset esiopetuksesta yliopistoon

Esiopetus, ammattikouluopetus ja muutkin opetusmuodot maksavat karkeasti ottaen kymmenen tuhatta euroa vuotta ja oppilasta kohden.  Tämä kaikki siis kustannetaan verovaroista, yhteensä 12 miljardia euroa vuodessa. Opiskelijat saavat lisäksi vielä opintotukea.

Yliopistot-Harvard-kontaktit

Yhdysvalloissa on kallis, maksullinen ja kuuluisa Harvardin yliopisto. Harvardin vuosi maksaa jotain 60 000 euroa. Opetuksen laatu ei ole välttämättä se ydinkysymys. Harvardissa saat opiskelun  jälkeiseen aikaan arvokkaita kontakteja. Suomessa saat suorittaa vain tentit – ja minne valmistumisen jälkeen?

Tilastokeskus, Statistics Finland

Ylen juttu Harvardin käyneistä

History of health care in Finland – terveydenhoidon historiaa

health_care_center_Finland

The health care center in the municipal of former Kalvola ( 3 000 residents), situated in the village of Iittala. It built when the welfare state began in Finland in the early 1970s.

Health care centers

Every municipal have at least one health center in primary care with 1-2 doctors. Even in municipals which have under 2 000 residents there is a health center. Now it is said that it is too expensive to maintain these in small municipals.

Before health care centers

Before health centers and welfare state almost every municipal had a private doctor. The municipal  gave them a house to live in and reception place but not the wage. The doctors invoiced like a private doctor, because they were in a way entrepreneurs.

The former place of “municipal-private” doctor in the same Iittala village.

2municipal_private_doctor_home_25_9_2013

In Finnish

Ennen terveyskeskuksia oli kunnanlääkärijärjestelmä. Jokaisessa pienessäkin kunnassa oli kunnanlääkäri, joka teki töitä omaan laskuun, mutta kunta antoi verovaroilla asunnon ja vastaanottotilat. Tämä järjestelmä loppui, kun edellinen “terveysuudistus” tehtiin 1970-luvun alussa. Lääkäreiden sanottiin ansaitsevan enemmän kuin ministerit.

The base education in Finland – perusopetuksen laatu

school-bus-946681__180_koulubussi_jpg school-bus-finland-january-2014-jpg
A schoolbus  in America and in Finland (right) in the sunny Winter in 2014, Lintumaa = the land of the birds, in the city of Hameenlinna, a part of former municipal Kalvola

Free but compulsory base education

The expenses funded by taxes

The base education in Finland is free of charges to parents but also compulsory not only for the children but also for the municipalities to organize. The expenses are 5 billion EUR (5 000 MEUR) and the expenses of one year and child are 8 000 – 10 000 EUR. The expenses varies because of the need of free school transportations (over 3-5 kilometers) in different parts of Finland (one reason, the other is that some municipalities have more resources to buy new equipments for the pupils).

Good motivated teachers

The teachers are very well educated in the universities and their profession is respected (yet) and the salary is little bit over the average wage (3 300 euros a month). It is also a permanent position differing from all others nowadays (but how long?). So the qualification of base education is good because of the motivated teachers.
World Economic Forum compares US – Finland, education system 22th of November 2016

Kunnat ovat vastuussa, rahat veroista

Perusopetus on Suomessa ilmaista ruokineen ja myös kuljetuksineen. Toisaalta se on pakollista lapsille ja kunnille. Yksi oppilas maksaa vuodessa 8- 10 000 euroa ja koko peruskoulu maksaa 5 miljardia euroa vuodessa.

Arvostettuun virkaan vaaditaan hyvä koulutus

Opettajilla on pitkä yliopistokoulutus takanaan ja palkka on keskipalkka tai vähän yli ( 3 400 euroa). Ammatti on ollut arvostettu; samoin se on pysyvä virka verrattuna muihin nykyään (toistaiseksi, vielä). Kunnanjohtajatkin menevät välillä vaihtoon.

Wages in Europe

The wages of the teachers in Finland are quite low if we compare them in Europe.