Category Archives: Uncategorized

The expenses of education/year/student – opetuskustannukset

Expenses of education: pre-primary to universities in Finland

EDUCATION TYPE billions EUR students EUR/student/year
Pre_primary_education, one-year 0,4 60 000 6 700
Basic education, 9 years 4,5 550 000 8 200
General upper secondary 3 years (lukio) 0,8 100 000 8 000
Vocational education 3 years 1,7 130 000 13 000
Universities of Applied Sciences (AMK) 0,9 140 000 6 500
University education and research 2,3 160 000 14 300
Other education, administration 0,8 100 000
Student financial aid 0,9
12,3 1 240 000

Total sum 1,2 billion EUR (1 200 MEUR) is 6 % of GDP (gross domestic product). All these expenses are funded by taxes – students get also (a little) financial aid to living.

Universities-Harvard-contacts

Universities in Finland are not so famous than Harvard etc. and not so expensive. One year in Harvard costs about 60 000 – 100 000 dollars. Maybe the main thing is not the quality of teaching (only), but the contacts you get, when you are studying. In Finland you can graduate easily only by passing the literary examinations.

Opetuskustannukset esiopetuksesta yliopistoon

Esiopetus, ammattikouluopetus ja muutkin opetusmuodot maksavat karkeasti ottaen kymmenen tuhatta euroa vuotta ja oppilasta kohden.  Tämä kaikki siis kustannetaan verovaroista, yhteensä 12 miljardia euroa vuodessa. Opiskelijat saavat lisäksi vielä opintotukea.

Yliopistot-Harvard-kontaktit

Yhdysvalloissa on kallis, maksullinen ja kuuluisa Harvardin yliopisto. Harvardin vuosi maksaa jotain 60 000 euroa. Opetuksen laatu ei ole välttämättä se ydinkysymys. Harvardissa saat opiskelun  jälkeiseen aikaan arvokkaita kontakteja. Suomessa saat suorittaa vain tentit – ja minne valmistumisen jälkeen?

Tilastokeskus, Statistics Finland

Ylen juttu Harvardin käyneistä

History of health care in Finland – terveydenhoidon historiaa

health_care_center_Finland

The health care center in the municipal of former Kalvola ( 3 000 residents), situated in the village of Iittala. It built when the welfare state began in Finland in the early 1970s.

Health care centers

Every municipal have at least one health center in primary care with 1-2 doctors. Even in municipals which have under 2 000 residents there is a health center. Now it is said that it is too expensive to maintain these in small municipals.

Before health care centers

Before health centers and welfare state almost every municipal had a private doctor. The municipal  gave them a house to live in and reception place but not the wage. The doctors invoiced like a private doctor, because they were in a way entrepreneurs.

The former place of “municipal-private” doctor in the same Iittala village.

2municipal_private_doctor_home_25_9_2013

In Finnish

Ennen terveyskeskuksia oli kunnanlääkärijärjestelmä. Jokaisessa pienessäkin kunnassa oli kunnanlääkäri, joka teki töitä omaan laskuun, mutta kunta antoi verovaroilla asunnon ja vastaanottotilat. Tämä järjestelmä loppui, kun edellinen “terveysuudistus” tehtiin 1970-luvun alussa. Lääkäreiden sanottiin ansaitsevan enemmän kuin ministerit.

The base education in Finland – perusopetuksen laatu

school-bus-946681__180_koulubussi_jpg school-bus-finland-january-2014-jpg
A schoolbus  in America and in Finland (right) in the sunny Winter in 2014, Lintumaa = the land of the birds, in the city of Hameenlinna, a part of former municipal Kalvola

Free but compulsory base education

The expenses funded by taxes

The base education in Finland is free of charges to parents but also compulsory not only for the children but also for the municipalities to organize. The expenses are 5 billion EUR (5 000 MEUR) and the expenses of one year and child are 8 000 – 10 000 EUR. The expenses varies because of the need of free school transportations (over 3-5 kilometers) in different parts of Finland (one reason, the other is that some municipalities have more resources to buy new equipments for the pupils).

Good motivated teachers

The teachers are very well educated in the universities and their profession is respected (yet) and the salary is little bit over the average wage (3 300 euros a month). It is also a permanent position differing from all others nowadays (but how long?). So the qualification of base education is good because of the motivated teachers.
World Economic Forum compares US – Finland, education system 22th of November 2016

Kunnat ovat vastuussa, rahat veroista

Perusopetus on Suomessa ilmaista ruokineen ja myös kuljetuksineen. Toisaalta se on pakollista lapsille ja kunnille. Yksi oppilas maksaa vuodessa 8- 10 000 euroa ja koko peruskoulu maksaa 5 miljardia euroa vuodessa.

Arvostettuun virkaan vaaditaan hyvä koulutus

Opettajilla on pitkä yliopistokoulutus takanaan ja palkka on keskipalkka tai vähän yli ( 3 400 euroa). Ammatti on ollut arvostettu; samoin se on pysyvä virka verrattuna muihin nykyään (toistaiseksi, vielä). Kunnanjohtajatkin menevät välillä vaihtoon.

Wages in Europe

The wages of the teachers in Finland are quite low if we compare them in Europe.

 

To organize healthcare in Finland – reform, SOTE terveydenhoitouudistus 2019

Health care and taking the special care of children etc.

The expenses of health care (public + private) in Finland are approximately 22 billion EUR (22 000 MEUR).

The expenses of health care in Finland, funded by taxes 15 bilion EUR 15 MEUR
People pay themselves small customer fees or bills of private doctors  etc. 7 bilion EUR 7 MEUR
TOTAL, expenses of health care (public+private) 22 bilion EUR 22 MEUR
of GDP : 10 %, 10 prosenttia bruttokansantulosta

Social welfare expenses (not including pensions and the all kind of benefits to unemployed and students etc.) are 10 billion EUR (10 000 MEUR).

Municipalities organize the health care (now 2016)

Municipalities organize the most of the public health care and distribute
some social benefits (not anymore 2017) and take care of children whose families or parents can not do it. Also the municipalities take care of the seniors and the disabled.

Where the money come?

Municipalities have money to do this by taxes. They have right to levy; the basis of strong self-government). The state also gives them money.

 Only the basic education and streets (after the year 2018)

In the beginning of the year 2019 the municipalities organize only the basic education and maintaining of the streets. The decision making power and count of the local councillors reduces to the half of the original and also the count of municipal officials halves.

In Finnish

Kolmekymmentä miljardia terveydenhoitoon ja huolenpitoon, SOTE

Terveydenhoidon kokonaismenot Suomessa ovat noin 22 miljardia euroa, joista ihmiset itse maksavat 7 miljardia (osa lääkkeistä, yksityislääkärit ym.. Sosiaalimenot ovat suunnilleen 10 miljardia. Eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja opintotuet eivät ole summassa mukana, vain lasten, vanhusten ja muuten apua tarvitsevien huolenpito.

Kunnat organisoivat

Kunnat organisoivat ja tavallaan maksavat valta-osan terveydenhuollosta  ja lasten, vammaisten ja ikääntyneiden hoidosta ja avusta.

Mistä raha tulee?

Rahat tähän tulevat valtiolta ja kunnat itse myös verottavat (itsehallinnon perusta). Valtio antaa rahat laskukaavoihin perustuen.

Vain perusopetus ja katujen ylläpito jäljelle 2019 alkaen

Vuodesta  2019 alkaen kunnat ja kuntien valtuustot ja viranhaltijat järjestävät ja päättävät vain katujen kunnossapidosta, perusopetuksesta ja maankäytöstä. Virkamiesten ja valtuutettujen valta ja lukumäärä vähenee puoleen.

THL, Terveysmenot ja rahoitus, 2013
Hämeen Sanomat la 8.10.2016 (the Newspaper in the town of Hämeenlinna 8th of October)

The short taxmemory – Lyhyt veromuisti

calculator wp_sheet_computing_jpg_2 wp_cloud_computing_jpg


Do you count your taxes with calculator, pen, Excel or do you trust the computers of Tax Administration (or cloudcomputing?)? in Finnish: Lasketko itse verosi paperilla, kynällä, laskimella, Excelillä vai luotatko verohallinnon tietokoneisiin-  tai ne ovat kai pilvipalveluita?

The short memory about taxation – Lyhyt muisti veroista

Do you remember your taxes?
Lokakuu on menollaan ja Suomessa on ollut poutaa ja välillä
aurinkoakin, 2016.
Now it is October and it is has been sunny weather in Finland. The last summer was rainy – again.

Nyt taas syksyn kuluessa päätetään vuoden 2017 verotus, miten paljon sinä muistat
viime vuoden verotuksestasi? Mikä oli tarkka veroprosentti, niinpä ja
mikähän se on ensi vuonna?

In Finland the government and the Finnish Parliament are now making
decisions of the taxes of the year 2017.
Do you remember how much exactly you paid taxes last year (2015),
Yes, almost nobody remember and know her(his) taxation.

Se veromuisti on samanlainen kuin poliittinen muisti – lyhyt!!
The citizens have a short memory about politics also!!

smiley-hymiö odotellaan ja toivotaan aurinkoa lisää,
let ‘s wait and hope to see the Sun in many days before the Winter

HE 135/2016 vp, hallituksen lakiehdotus, the legislative proposal about taxes 2017
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160135

The average wage in Finland – keskipalkka

The average wage in Finland – 3 300 euro – keskipalkka Suomessa

The full-time worker: wage 40 000 per year

The average wage of employees in Finland is 3 300 euros per month (tax rate = 30 %). This is the only count which is mentioned in publicity,  (40 00 euros per year). This average wage concerns ONLY full-time workers and there is never  mentioned that there are approximately 700 000 (seven hundred  thousands) wages below 1 000 euros per month (tax rate 9 %, wage: 12  000 euros per year).

Million anyway below 1 700 euros

Or in other words over one million workers earn below 1 700 euros per
month, 20 000 euros per year (tax rate = 18 %). The amount of all the employees in Finland is approximately 2,8 million (2 800 000).

in Finnish

Miljoona pientä palkkaa alle pari tonnia kuussa

Keskipalkka on Suomessa jotain 3 300 euroa. Se on laskettu kokopäiväisten työntekijöiden ansioista; onko se keskiarvo tai jokin muu luku, sitä ei yleensä mainita. Toisaalta yli miljoonaa (1 000 000) palkansaajaa saa   alle 1 700 euroa kuukaudessa. Palkansaajia on yhteensä 2,8 miljoonaa.

Ei selkeää jakaumaa – neuvottelut kokoaikaisten tilastoilla

Verohallinnolla on taulukoitu kaikki palkat, mutta niissä ilmoitetaan vain muutama keskiarvo muiden tulojen yhteydessä. Kiky- ja muut vastaavat neuvottelut tehtäneen siis aina kokoaikaisten palkansaajien tilastojen perusteella.

http://www.stat.fi/til/pra/tau.html
http://www.stat.fi/til/pra/tau_en.html

Deductions – verovähennykset

Euron raha

Your wage,palkkasi

Deductions mainly for earned income

You can make you taxrate lower by deductions. Earlier deductions were based mainly to the count of children and to your marital status and to all kind of interest expenses.

Without demanding

Nowadays your basic deduction (directly from taxes) is standard tax credit for earned income (EITC). The Finnish Tax Administration gives it to you without demanding and it is  allowed to all wage-earners.

The deduction reduces taxes 1000 euros

So it reduces your taxes  approximately 1200 – 800 euros if your work income is below 70 000 euros per year.  It is only for wages and salaries and not for pensions or social benefits.

in Finnish

Vähennykset, pääasiassa palkkatuloille

Erilaiset vähennykset vähentävät ansaittuja tuloja ja näistä vähemmistä tuloista lasketaan vähäisemmät verot. Ennen katsottiin, että lapsista ja puolisosta on kuluja ja joita sai sitten hiukan vähentää tulosta ja edelleen siis vero väheni. Kaikenlaisten lainojen korkoja sai myös ennen vähentää.

Ilman hakemusta jopa 1200 euroa helpotusta

Tärkein palkkatyöläisen vähennys on SUORAAN VEROA ALENTAVA työtulovähennys. Se pienentää 800 – 1200 euroa maksettavaa veroa vielä 70 000 euron vuosituloillakin. Eläkkeisiin ja etuustuloihin ei saa vastaavaa vähennystä.

50-senttinen_rahaYour wage after taxes, palkkasi verojen jälkeen

  • Tuloverolaki 1535/1992 125 §
  • Income tax law, section 125