The expenses of education/year/student – opetuskustannukset

Expenses of education: pre-primary to universities in Finland

EDUCATION TYPE billions EUR students EUR/student/year
Pre_primary_education, one-year 0,4 60 000 6 700
Basic education, 9 years 4,5 550 000 8 200
General upper secondary 3 years (lukio) 0,8 100 000 8 000
Vocational education 3 years 1,7 130 000 13 000
Universities of Applied Sciences (AMK) 0,9 140 000 6 500
University education and research 2,3 160 000 14 300
Other education, administration 0,8 100 000
Student financial aid 0,9
12,3 1 240 000

Total sum 1,2 billion EUR (1 200 MEUR) is 6 % of GDP (gross domestic product). All these expenses are funded by taxes – students get also (a little) financial aid to living.

Universities-Harvard-contacts

Universities in Finland are not so famous than Harvard etc. and not so expensive. One year in Harvard costs about 60 000 – 100 000 dollars. Maybe the main thing is not the quality of teaching (only), but the contacts you get, when you are studying. In Finland you can graduate easily only by passing the literary examinations.

Opetuskustannukset esiopetuksesta yliopistoon

Esiopetus, ammattikouluopetus ja muutkin opetusmuodot maksavat karkeasti ottaen kymmenen tuhatta euroa vuotta ja oppilasta kohden.  Tämä kaikki siis kustannetaan verovaroista, yhteensä 12 miljardia euroa vuodessa. Opiskelijat saavat lisäksi vielä opintotukea.

Yliopistot-Harvard-kontaktit

Yhdysvalloissa on kallis, maksullinen ja kuuluisa Harvardin yliopisto. Harvardin vuosi maksaa jotain 60 000 euroa. Opetuksen laatu ei ole välttämättä se ydinkysymys. Harvardissa saat opiskelun  jälkeiseen aikaan arvokkaita kontakteja. Suomessa saat suorittaa vain tentit – ja minne valmistumisen jälkeen?

Tilastokeskus, Statistics Finland

Ylen juttu Harvardin käyneistä

2 thoughts on “The expenses of education/year/student – opetuskustannukset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *